PREVÁDZKA

Kovometa, s. r. o.
Cesta do Rudiny 632
024 01 Kysucké Nové Mesto

fAKTURAČNÁ ADRESA

Kovometa, s. r. o.
Kysucký Lieskovec 774
023 34
IČO: 43997244
IČ DPH: SK 202 254 6548

Zobr. počet
Meno Pozícia Mobilné číslo
Peter Bugáň Konateľ 0908 935 415
Sebastián Bugáň Nákupca
Peter Madaj Konštruktér 0902 550 370
Peter Mlích Majster – lakovňa 0908 921 319
Štefan Kocúrek Majster – výroba 0915 855 886
PREVÁDZKA SPOLOČNOSTI

Kovometa, s. r. o.
Cesta do Rudiny 632
024 01 Kysucké Nové Mesto

FAKTURAČNÁ ADRESA

Kovometa, s. r. o.
Kysucký Lieskovec 774
023 34
IČO: 43997244
IČ DPH: SK 202 254 6548